(1)
Łopatecki, K. Cywilna Jurysdykcja Wobec Wojskowych W Koronie Na przełomie XVI I XVII Stulecia. MiscellaneaHI 2007, 5, 33-56.