(1)
Maksimiuk, D. Działalność posłów Sejmiku Proszowickiego Na Sejmie Ekstraordynaryjnym Z 1637 R. MiscellaneaHI 2007, 5, 57-75.