(1)
Kuźmicz, K. Stosunek Czesława Znamierowskiego Do Filozofii Immanuela Kanta. MiscellaneaHI 2007, 5, 77-94.