(1)
Wołkonowski, J. Skargi mniejszości żydowskiej Na Arenie międzynarodowej Na Zachowanie Się żołnierzy Polskich Podczas Wyzwolenia Wilna W Kwietniu 1919 R. MiscellaneaHI 2007, 5, 105-120.