(1)
Fiedorczyk, P. Z BadaƄ Nad Prawem Rodzinnym W Projekcie Kodeksu Cywilnego Z 1948 R. MiscellaneaHI 2007, 5, 139-156.