(1)
Łysko, M. Zbiórki Publiczne Na Rzecz Kościoła Rzymskokatolickiego W świetle Polityki Wyznaniowej władz Okresu gomułkowskiego. MiscellaneaHI 2007, 5, 157-173.