(1)
Łysko, M. Dokumenty Archiwalne dotyczące Orzecznictwa Karno-Administracyjnego W Sprawach związanych Z działalnością Polskiego Kościoła Rzymskokatolickiego W Latach 1960–1961. MiscellaneaHI 2007, 5, 177-192.