(1)
Łysko, M. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu W Białymstoku (lata 2005–2006). MiscellaneaHI 2007, 5, 195-199.