(1)
Czarnota, A.; Cyuńczyk, F.; Kuźmicz, K. Introduction. MiscellaneaHI 2017, 15, 7-8.