(1)
Hoc, S. Review: J. Widacki, A. Szuba-Boroń, Sprawy O Szpiegostwo Przed sądami wileńskimi W Okresie II RP. Przyczynek Do Historii Zmagań Polskiego Wywiadu I Kontrwywiadu Z Wywiadem Sowieckim I Litewskim [Espionage Cases Before the Vilnius Courts During the Second Polish Republic. A Contribution to the History of the Struggle of Polish Intelligence and Counterintelligence With Soviet and Lithuanian Intelligence], Kraków 2020. MiscellaneaHI 2021, 20, 345-354.