Szczygielski, K. (2017). M. Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939 (Faculty of Law and Social Sciences of the Stefan Batory University in Vilnius in the years 1919-1939), Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, 344 pages. Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), 361–364. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/110