Łysko, M. (2014). Kronika Katedry Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej (rok 2013). Miscellanea Historico-Iuridica, 13(1), 345–351. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/232