Kuźmicz, K. (2013). A Few Remarks in Support of Utopianism. About Work of Łukasz Stefaniak: Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne. Miscellanea Historico-Iuridica, 12, 437–450. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/254