Nikžentaitis, A. (2010). Znaczenie Unii Lubelskiej po 440 latach dla Europy XXI w. Miscellanea Historico-Iuridica, 9, 9–14. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/315