Niczyporuk, P. (2010). Stwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów dziecka poczętego w prawie rzymskim. Miscellanea Historico-Iuridica, 9, 29–40. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/317