Skelnik, J. M. (2010). Tworzenie i organizacja Królewsko-Polskiego sądownictwa wojskowego w latach 1917–1918. Miscellanea Historico-Iuridica, 9, 53–66. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/319