Fiedorczyk, P. (2010). Organizacja rządowego etapu prac legislacyjnych w świetle wewnętrznych dokumentów Rady Ministrów w latach 1944–1946 . Miscellanea Historico-Iuridica, 9, 97–107. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/322