Szczygielski, K. (2009). Leonard Piętak – wspomnienie w setną rocznicę śmierci . Miscellanea Historico-Iuridica, 8, 59–72. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/332