Prokop, K. (2009). Konstytucyjny system organów państwowych Republiki Litewskiej w pierwszych latach niepodległości (1918–1926) . Miscellanea Historico-Iuridica, 8, 89–108. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/334