Bożyk, S. (2009). Pozycja ustrojowa Rady Państwa w Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. Miscellanea Historico-Iuridica, 8, 161–174. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/338