Szczygieł, G. B. (2009). Instytucja warunkowego zwolnienia w latach 1944–1960 . Miscellanea Historico-Iuridica, 8, 175–188. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/339