Łysko, M. (2009). Orzecznictwo karno-administracyjne w zakresie dostaw obowiązkowych płodów rolnych w Polsce Ludowej. Miscellanea Historico-Iuridica, 8, 189–221. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/340