Jamróz, L. (2009). Wybrane konstytucyjne prawa i wolności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986–1997 . Miscellanea Historico-Iuridica, 8, 235–256. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/342