Bożyk, S. (2009). Wacław Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, 592 strony. Miscellanea Historico-Iuridica, 8, 279–282. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/346