Terehovich, V., & Nimande, E. (2009). Historyczne odrębności rozwoju prawa karnego na Łotwie. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 13–27. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/350