Willer, R. (2009). Określanie granic karalności w procesie kształtowania się rosyjskiego prawa karnego. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 29–50. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/351