Laskowska, K. (2009). Podstawowe zagadnienia instytucji kary śmierci w świetle prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwości w dziejach Rosji. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 51–69. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/352