Łysko, M. (2009). Prawo wykroczeń Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 121–140. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/356