Maksimiuk, D. (2009). Z problematyki kodyfikacji prawa karnego materialnego początków Polski Ludowej. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 141–151. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/357