Fiedorczyk, P. (2009). Dyskusja na temat miejsca prawa rodzinnego w systemie prawa Polski Ludowej. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 153–173. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/358