Lityński, A. (2009). O Podstawach ustawodawstwa karnego ZSRR z 1958 r. oraz o kodeksie karnym RSFRR z 1960 r. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 175–193. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/359