Bartnicki, A. (2009). Michaił Gorbaczow – prezydent upadającego państwa. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 195–208. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/360