Sakowicz, A. (2009). Problematyka odpowiedzialności karnej sędziów stosujących przepisy dekretu o stanie wojennym z mocą wsteczną (Glosa do uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/2007) . Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 209–228. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/361