Maksimiuk, D. (2009). Dokument archiwalny dotyczący „uporządkowania” przez władzę ludową prawodawstwa w powojennej Polsce. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 231–233. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/362