Szczygielski, K. (2009). Prawo rzymskie w uniwersytetach II Rzeczypospolitej O książce Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, pod red. Magdaleny Pyter, Lublin 2008, 423 strony. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 237–246. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/363