Łysko, M. (2009). Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2008). Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 284–287. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/369