Szczygielski, K. (2009). Międzynarodowa konferencja naukowa „Zagadnienia aktualne historii państwa i prawa krajów Centralno-Wschodniej Europy” – Lwów 24–25 kwietnia 2009 r. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 288–289. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/370