Szczygielski, K. (2009). Współpraca naukowa pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ze środowiskiem prawniczym Uniwersytetu w Bari. Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 290–293. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/371