Szczygielski, K. (2008). Terminologia odnosząca się do konkubinatu w polskim ustawodawstwie synodalnym XII–XVIII w . Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 27–40. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/376