Szczygieł, G. B. (2008). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce międzywojennej. Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 41–54. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/377