Kuźmicz, K. (2008). Wpływ filozofii kantowskiej na poglądy filozoficznoprawne Eugeniusza Jarry. Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 79–95. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/380