Grat, I. S. (2008). Uchwalenie dekretu z 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisania na listę adwokatów. Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 97–107. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/381