Fiedorczyk, P. (2008). Stosunki prawne z pokrewieństwa i prawo opiekuńcze w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r. Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 109–123. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/382