Łysko, M. (2008). Kara pracy poprawczej w orzecznictwie karno-administracyjnym Polski Ludowej. Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 143–168. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/384