Łysko, M. (2008). Ministerstwo Sprawiedliwości u progu planu 6-letniego – dokument archiwalny. Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 171–183. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/385