Lityński, A. (2008). Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współcze- sność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917– –2007. Wydawca: Sąd Najwyższy i Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń [2007], 440 stron . Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 187–190. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/386