Grat, I. S. (2008). Andrzej Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Wyd. Uj, Kraków 2005, 862 strony. Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 194–198. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/388