Łysko, M. (2008). Piotr Majer, Ustawy policji polskiej (1791–1990). Źródła z komentarzem, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2007. Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 202–203. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/390