Lityński, A. (2008). jerzy Ochmański, Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944– –1989), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, 268 stron . Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 204–205. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/391