Maksimiuk, D. (2008). Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, wyd. Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2007, 208 stron. Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 208–209. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/393